Hem

Välkommen till Bokskogens Hem

Bokskogens Hem har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Boendet öppnades 1991 och står idag med en kompetent och engagerad personalgrupp som skapar de rätta förutsättningarna för våra ungdomar.

Boendet tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13 – 18 år. På boendet finns det 6 platser. Vi arbetar med ungdomar med psykosocial problematik och/eller en social svår bakgrund. HVB-hemmet är ett öppet boende som tar emot ungdomar både genom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Upptagningsområdet är hela landet.

Bokskogens Hem är beläget i Kialt utanför Vinslöv i Hässleholms kommun (Skåne). Boendets närhet till Hässleholms centralstation och även Kristianstad Airport möjliggör samarbeten med kommuner från hela landet.

Vi har ramavtal med en rad olika kommuner i landet.

Facebook              Instagram