Hem

Bokskogens värdegrund
Framtid
Tillsammans sätter vi din framtid i fokus för att kunna känna en meningsfullhet och en tro på att lyckas. Med de rätta verktygen och tillsammans med den genomförandeplan som utformas arbetar vi för att ge dig en bättre framtid och en stärkt självkänsla.

Relation
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och tycker det är viktigt att skapa trygga relationer. Egna, personliga värderingar lägger vi inte i arbetet.

Engagemang
Det är viktigt att du känner dig välkommen på Bokskogen och genom engagemang vill vi ge dig en god miljö och skapa trivsel. Behandlingen anpassas individuellt och du sätts i centrum och får möjlighet att växa vilket skapar trygghet.