Warning: Undefined array key "options" in /customers/8/c/0/bokskogenshem.se/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 123 Start - Bokskogens Hem

Välkommen till Bokskogens Hem!

Ett behandlingshem med familjekänsla!

Familjärt HVB för pojkar och flickor i ålder 13-18 år.

Mellan Hässleholm & Kristianstad

Boendets närhet till Hässleholms centralstation och även Kristianstad Airport möjliggör samarbeten med kommuner från hela landet.

Engagerad personalgrupp

Vi har idag en kompetent och engagerad personalgrupp som skapar de rätta förutsättningarna för våra ungdomar

Samarbeten över hela Sverige

Ramavtal med er kommun!
HVB Barn och Unga 2022
HVB Barn och Unga 2021, Skåne, Halland, Kronoberg.

Varför Bokskogen?

På Bokskogens Hem arbetar vi utifrån den enskilde ungdomens specifika behov och förutsättningar. Vi bygger vårt arbete utifrån relationen till ungdomen, en relation som karakteriseras av stöd, värme och empati för den enskilde.

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och arbetsprocessen bygger på vardagssituationer med skola och/eller praktik som grund. Behandlingsarbetet präglas av öppen kommunikation, medbestämmande och medansvar.

Om oss

Bokskogens Hem har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Boendet öppnades 1991 och står idag med en kompetent och engagerad personalgrupp som skapar de rätta förutsättningarna för våra ungdomar.

Boendet tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13 – 18 år. På boendet finns det 6 platser. Vi arbetar med ungdomar med psykosocial problematik och/eller en social svår bakgrund.

1991:

Bokskogens Hem tar emot sina första ungdomar. Över 30 års erfarenhet av målgruppen!

13-18 år

Åldersspannet vid boendet.

6 platser

Pojkar och flickor är välkomna till oss!

Bemanning:

Dubbelbemanning dygnet runt för ungdomarnas trygghet.

Vem kan komma till oss?

Boendet tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13 – 18 år. På boendet finns det 6 platser. Vi arbetar med ungdomar med psykosocial problematik och/eller en social svår bakgrund.

Vi arbetar också med ungdomar som befinner sig i ett riskbruk gällande narkotika och/eller alkohol samt vissa utmanande och riskfyllda beteenden.

Kom i kontakt med oss

Vid placeringsförfrågan ta kontakt med verksamhetschef
Jessica Kytömäki 070-885 07 77 eller Jessica.kytomaki@bokskogenshem.se