Warning: Undefined array key "options" in /customers/8/c/0/bokskogenshem.se/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 123 Behandling - Bokskogens Hem

Behandling

På Bokskogens Hem arbetar vi utifrån den enskilde ungdomens specifika behov och förutsättningar.

Vårt arbetssätt

Vi bygger vårt arbete utifrån relationen till ungdomen, en relation som karakteriseras av stöd, värme och empati för den enskilde.

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och arbetsprocessen bygger på vardagssituationer med skola och/eller praktik som grund. Behandlingsarbetet präglas av öppen kommunikation, medbestämmande och medansvar.

Ungdomarnas tillvaro ska vara tydlig och förutsägbar. Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet. Ungdomarna stöttas/motiveras i att skapa goda relationer och en aktiv fritid.

Olika metoder

Behandlingsmetoder vi erbjuder på Bokskogens Hem:

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • RePulse (Tanke-/Känslo-/beteende-reglering)
  • MI (Motiverande Samtal)
  • CPU (Cannabisprogrammet för unga)
  • ÅP (återfallsprevention)
  • Kriminalitet som livsstil
  • Samarbete med anhöriga och närstående

Familj & nätverk

Bokskogens Hem strävar efter att upprätta en god relation till föräldrar/vårdnadshavare och ungdomens nätverk under placeringstiden. Vi ser gärna att familj och nätverk är involverade och delaktiga för att en hemflytt ska ges bästa möjliga förutsättningar och för att behandlingsinsatserna ska få bästa möjliga effekt. Nätverksarbetet syftar också till att ge stöd i föräldraskapet. Då vi tar emot ungdomar från hela landet kan det vara lång resväg för anhöriga. Vi har möjlighet att erbjuda övernattningslägenhet för familj och nätverk vid Bokskogens Hem och på så sätt kan ungdomen träffa sin anhörig en längre tid.